Shërbimet NUAR ofruar për Ndërmjetësit e Pavarur

 *  Kualifikimi dhe çertifikimi si Ndërmjetës i Pasurive të paluajtshme
 Çdo individ ka të drejtën të aplikojë për Ndërmjetës Realtors Albania.
Anëtarët e Unionit kualifikohen përmes trainimeve dhe  çertifikohen për ushtrimin e profesionit. Ato e bazojnë aktivitetin e tyre duke respektuar dhe zbatuar Rregulloren dhe Kodin e Etikës Realtors.

         *  Mbështetje ligjore, përfaqësim zyrtar dhe dokumentacione 
  Ndërmjetësit anëtarë të Unionit, gëzojnë të drejtat e përfaqësimit me simbolet dhe shërbimet Realtors. Kanë dokumentacion zyrtar të unifikuar lidhur me çdo shërbim të ofruar për klientët dhe marrdhëniet mes palëve. 

        *  Paketë shërbimesh për marketimin e pronave 
  Suport dhe trainime periodike për të gjitha shërbimet që ofrojnë sukseses në aktivitetin e ndërmjetësve për: gjetjen, menaxhimin, marketimin dhe shitjen e pronave. Mbështetje në mediat dixhitale, internet, rrjete sociale etj. 

Hape sot zyrën tënde Real Estate Për Pronat Bëhu pjesë e sistemit

Compare listings

Compare
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com