Çfarë përfaqëson Unioni Pronave

  National Union of Albanian Realtors
  Unioni Kombëtar Ndërmjetësve të Pavarur

          Misioni ynë 

 • Kualifikim i çertifikuar  dhe ndihmë juridike për profesionin 
  Ndërmjetës të Pasurive të Paluajtshme. 
 • Unifikimin e shërbimeve në një marrëdhënie korrekte me klientët
  dhe kolegët për ti udhëhequr ato drejtë finalizimeve të suksesshme. 
 • Transparencë gjatë proçesit të ndërmjetësimit. Informacione dhe konsulencë profesionale për shërbimet proçeduriale, juridike dhe
  financiare që lidhen me pronat. 
 • Shtrirje dhe përfaqësim në çdo njësi administrative të Shqipërisë

  Shiko më shumë:  NUAR – Rreth nesh 

NUAR për Ju

Shërbimet të përfituara nga Unioni

ÇERTIFIKIM  &  ANËTARËSI

Paisje me çertifikatë kualifikimi dhe kartë anëtarësimi me identifikim unik

BASHKËPUNIM I HAPUR

Vendosni ju me kë të bashkëpunoni dhe sa ofroni. Ndërmjetësim dhe regjistrim prona në gjithë Shqipërinë

PËRFAQËSIM ZYRTAR

Përfaqësim me emrin Realtors brenda dhe jashtë Shqipërisë. Përdorimi i simboleve dhe kanaleve mediatike për anëtarësinë

TRAINIMI REALTORS

Kurs i plotë për formimin profesional si Ndërmjetës i Pavarur – Realtors

DOKUMENTACION ONLINE

Aplikim dokumentacioni online dhe kontrata marrëveshjeve me klientët për shërbimet e ndërmjetësimit.

WORKSHOPE PERIODIKE

Module trainimi online dhe takime pune në grup  dhe klube me qëllim kualifikime të ndryshme në fushat e  lidhur me real estate

PAVARËSI EKONOMIKE

Të pavarur dhe pa detyrime me transaksionet ndaj zyrave

LIÇENCË TATIMORE

Mbështetje për hapje biznesi me sistem menaxhimi për pronat. Suport për liçencën person fizik

PAKETË SHËRBIMESH

Marrëveshje zyrtare me biznese për partneritet në shitjen e produkteve ose shërbimeve. Duke ofruar për anëtarësinë përfitim financiar

Ndërmjetësim prona

NEW

Menaxhim

Shitblerje

Qiradhënie

Konsulencë

Organizimi i Unionit Pronave në Shqipëri

NUAR – Unioni Pronave shqiptare

NUAR ushtron aktivitetin në Shqipëri dhe jasht saj me anëtar përfaqsues në cdo qyetet.
Shtrirja në të gjithë territorin e Shqipërisë mbulohet përmes 12 Kordinatorëve Rajonal dhe Menaxherëve Administrativ, një në çdo njësi administrative të Shqipërisë
Klientëve u garantohet shërbimi përmes Ndërmjetësve vendorë që janë banues në atë zonë.

STRUKTURAT DREJTUESE

Anëtarësia me të drejta të plota formon Asamblenë Kombëtare të NUAR / Unioni Pronave Harmonizimi i aktivitetieve në përmbushje të misionit tonë arrihet përmes departamenteve:   
         ⦁ Departamenti Juridik
         ⦁ Departamenti Ekonomik
         ⦁ Departamenti Mediave dhe komunikimit
         ⦁ Departamenti Marrëdhënieve me jasht
         ⦁ Departamenti Auditit
         ⦁ Departamenti Edukimit
         ⦁ Departamenti Marketingut dhe klubeve
                                                                                                                                    Shiko më shumë . .

Nivelet e Ndërmjetësve në Realtors Albania

Rruga drejt suksesit – Kualifikimet

 • Kualifikimi si Ndërmjetës në Prona Rezidenciale
 • Kualifikimi si Ndërmjetës i  Pronave Komerciale
 • Kualifikimi si Ndërmjetës për  Pronat Luksoze
 • Kualifikimi si Ndërmjetës Biznese liçenca aktive

Aktivizimet dhe Anëtarësimet në klube

 •       Anëtarësimi në klubin  Lucky 10
 •       Anëtarësimi në klubin 50K vjetore
 •       Anëtarësimi në klubin 100K
 •       Golden klub mbi 300K

Nivelet në Realtors Albania

Aplikues mund të jetë cdo individ i interesuar për shitblerjen e pronave

Ndërmjetës i Pasurive të paluajtëshme 
Janë individët e kualifikuar në Testin Realtors Albania, anëtarë të NUAR

Konsulent Ndërmjetës i Pasurive të paluajtëshme 
Ndërmjetës të kualifikuar në trainime, specializuar për tipet e pronave

Ekspert Ndërmjetës i Pasurive të paluajtëshme
Ndërmjetës i kualifikuar dhe me një eksperiencë disa vjecare në prona

shumë info . .

   Akademia Formimit Realtors Albania

  Rritja dhe formimi profesional për një aspirant Ndërmjetës të suksesshëm është e garantuar nëse rrugëtimi përshkon të gjitha fazat dhe kualifikimet e ofruara nga Akademia Realtors Albania nisur nga:

 • Trainim bazë elementar Realtors Albania
 • Kualifikimi specifikat për ndërmjetësimet
 • Trainimet specifike nivele ndërkombëtare
 • Trainime specifike të bizneseve ndihmëse
kualifikimet e ndermjetesve imobiliar real estate
kualifikimet e ndermjetesve imobiliar

    Arti i ndërmjetësimit

      Ndërmjetësimi është një sukses që arrihet vetëm
falë gërshetimit të eksperiencës me aftësitë e fituara.

Duke rritur shkallët e njohurive me ekpseriencën tuaj
ju garantoni arritjen e suksesit

RREGULLORJA
DHE KODI ETIKES
realtors

Bazat e sjelljes dhe  shërbimi profesional

Mirëfuksionimi dhe sjellja si profesionistë me klientët dhe mes kolegëve bazohet në Kodin e Etikës Realtors Albania.

Standarte dhe qartësi në veprime

Zbatimi proçedurave të dakordësuara, mundësojnë shërbimin e duhur dhe mirëkuptimin brënda Unionit

Kontratë marrëveshjet

Formularët e bashkëpunimit me klientët

Shitja e pronës nuk është thjeshte një njoftim por një Sipërmarrje që kërkon përkushtim, standarte dhe rregulla bashkëpunimi . . shiko më shumë

Qiradhënia është një proces në dukje i lehtë por që mbart me vete shumë probleme nëse nuk kanë zgjidhje në nisjen e procesit . . shiko më shumë

Te besosh reklamimin e plote te nje prone do te thote nje plan profesional marketimi i dakordesuar dhe zbatuar dypalesh . .me shume info

Koha eshte e cmuar dhe eksperienca qe vlen. Besoja nje profesionisti kerkesen tende dhe je me i sigurte . .me shume info

Histori suksesi. Aktivitete në vite

Më shumë se një dekadë Unioni Pronave

Bashkëpunimi mes ndërmjetësve në formë të organizuar ka nisur në Prill 2009 ku për herë të parë në Shqipëri organizohet Panairi i parë i pronave.  Grupi iniciator, operatorë në fushën e ndërmjetësimit pasurive paluajtshme, krijuan Unionin e Pronave. Bashkëpunimi ndër vite u shtri në disa qytete
Eksperienca disa vjecare jasht Shqipërisë e themeluesve ka ofruar suport për hapjen e dhjetra zyrave dhe bizneseve të reja dhe ka krijuar standarte themelore reflektuar në kompani që operojnë në treg. Sot Unioni Pronave është një realitet në gjithë Shqipërinë i pakonkurueshëm në ofertën e tij.       Më shumë info . .

                                                    

blogu i pronave

Njohuri dhe shkëmbim eksperience me të tjerë

Hapësirë dixhitale ofruar për Ndërmjetësit e pasurive të paluajtëshme dhe klientëve të tyre.
Shkëmbim eksperience, ballafaqim idesh, prezantime inovative dhe strategjitë më të fundit.
Bëhuni edhe ju pjesë e blogut ku mund të mësoni por edhe të promovoni eksperiencën tuaj.

Më shumë info . .

Hape sot zyrën tënde Real Estate Për Pronat Bëhu pjesë e sistemit

Compare listings

Compare
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com